GOOGLE 站內搜尋
Bookmark and Share
 
 
 
 

發現網頁顥示有問題請按"F5"重新整理! 沒有標價錢之商品,請到店內查詢價錢。 請耐心等待圖片顥示。 感謝。

暖管 水冷 風扇 溫度計
水冷
 
* 海利 行貨 水冷機只有黑色版 !!
海利 水冷機 HS-28A HKD 1930.00
海利水冷機HS-28A 配套價 HK$1770 即買任可水族用品可以優惠價!!
海利 水冷機 HS-52A HKD 2230.00
海利 水冷機 HS-66A HKD 2320.00
海利 水冷機 HS-90A HKD 3150.00
海利 水冷機 HC-100A HKD 1650.00
海利 水冷機 HC-130A HKD 1690.00
海利 水冷機 HC-150A HKD 1720.00
海利 水冷機 HC-250A HKD 2180.00
海利 水冷機 HC-300A HKD 2270.00
海利 水冷機 HC-500A HKD 3100.00
海利 水冷機 HC-1000B HKD 4260.00
海利 水冷機 HC-2200BH 單冷 2匹 HKD 6280.00
 
TECO TR 5 HKD 3380.00
TECO TR 10 HKD 4180.00
TECO TR 15 HKD 5080.00
TECO TR 20 HKD 5880.00
TECO TR 30 HKD 13000.00
TECO TR 60 HKD 15800.00
TECO TR 120 HKD 40000.00
 
Arctica 水冷 DBI-050 HKD 4,850.00
Arctica 水冷 DBA-075 HKD 7,000.00
Arctica 水冷 DBA-150 HKD 7,900.00
Arctica 水冷 DBE-200 HKD 8,300.00
Arctica 水冷 DBM-250 HKD 9,100.00
 
 
 
 
魚佬水族 facebook! 可取得商品資訊,同時可以在討論區留言發問!! 快按「讚」加入魚佬專頁!!